De opkomst van AI, wat maakt het zo belangwekkend?

AI-technologieontwikkeling

Het belang van de nieuwe technologieën kan kort worden samengevat: alles kan worden omgezet in taal.

Enkele voorbeelden:

  • “Ik wil een les geven over de wetten van Newton met een verrassende invalshoek.” Wordt een complete les.
  • “Ik luister een liedje en wil daar graag afbeeldingen bij Old MacDonald had a farm” Wordt een afbeelding.
  • “Ik wil graag een pythonscript dat een powerpoint genereert op basis van een prompt” wordt een computerprogramma.
  • “Ik wil graag een nummer maken met de stem van Freddie Mercury met opgewekte drums” wordt een nieuw nummer.

 

Uiteraard is het nog niet zo simpel en is kennis van muziek nog steeds nodig voor het maken van een goed nummer, maar dat is niet het verrassende aan de nieuwe mogelijkheden. Je kunt nu namelijk ook alle bovenstaande combineren: “Hier is een stuk computercode en we gaan daar een nummer over schrijven.” Opent deuren waarvan je eerder het bestaan nog niet wist.

De komende jaren gaan we de volgende ontwikkelingen zien:

  • hardware wordt ontworpen door AI software.
  • de hardware maakt nieuwe software (taalmodellen) mogelijk.
  • prompten wordt steeds makkelijker.
  • individuen en bedrijven gaan tijd steken in het trainen van modellen voor specifieke toepassingen. Een model dat in staat is om tekstboek afbeeldingen te genereren zou mij bijvoorbeeld enorm helpen bij het voorbereiden van lessen.
AI-technologieontwikkeling
Li-7 atoom. Nog niet wat het moet zijn.

Waarom zal prompten steeds makkelijker worden?
Deelnemers aan workshops proberen geregeld aan ChatGPT te vragen: “geef mij een prompt waarmee ik mijn les kan ontwikkelen.” Helaas leidt deze strategie (nog) niet tot succes. De datasets waarop de taalmodellen van OpenAI en google getraind  zijn bevatten immers weinig prompts en de zeldzame prompts die de datasets al wel bevatten zijn gericht op verouderde voorgangers van de taalmodellen. De nieuwe Dall-E 3 is hierin een stuk beter, ChatGPT levert de prompt die de bot zelf gebruikt om beelden te genereren. Dit duidt erop dat OpenAI het GPT-4 model heeft gevoed met prompts die eerder ingevoerd zijn in Dall-E (spreek uit: Dalí).

Hier hoort wel een kleine waarshuwing bij. OpenAI slaat data van gebruikers op. Veel gebruikers denken dat OpenAI dat doet om alles te weten te komen van mensen en zo hun nieuwe taalmodellen te verbeteren. Ik denk dat OpenAI vooral wil leren hoe mensen een prompt neerzetten, daarmee beantwoorden ze de vraag “Welke verwachting hebben gebruikers van het taalmodel?” Als zij het antwoord op die vraag weten hoeven gebruikers dus plotseling veel minder te weten van een goede prompt.

Deze bovenstaande zullen ervoor gaan zorgen dat de mogelijkheden van AI zullen exploderen. Stap daarom nu in en verdiep je kennis van AI.

Ontdek alle workshops

Workshop Basis ChatGPT

Ontdek de kracht van generatieve AI en ChatGPT. Ontwikkel direct toepasbare lesmaterialen en begrijp de ethische grenzen van AI in het onderwijs.

Workshop Formatief Handelen

Samen Formatief Handelen effectief in de praktijk leren toepassen met behulp van het Mastery Learning model. Ontdek hoe je snel en efficiënt lessen kunt ontwikkelen die je studenten en leerlingen zullen boeien.